Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT


Federóptics Imatge s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://federopticsimatge.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat)


Situació de complimentituación 

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicades en una data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, pot haver-hi errors en els documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seva revisió d’accessibilitat.

Càrrega desproporcionada: no aplicable.

El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control d’aquest lloc web.


Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 20/11/2023.


Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, com ara:

Informar sobre qualsevol possible incompliment d’aquest lloc web.

Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Adreça electrònica: imatge@federoptics.net

Telèfon: 972 31 82 16

Les comunicacions les rebrà i tractarà Federòptics Imagte com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi els requisits d’accessibilitat, bé perquè n’està exclosa, bé perquè està exempta per càrrega desproporcionada, o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.


Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment, podrà iniciar una reclamació per conèixer els motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa o oposar-s’hi, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.


Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de maig de 2023, i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data, es duen a terme verificacions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i dels documents finals publicats, per tal d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre d’altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges.
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o de la destinació de l’hipervincle.
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Opinions dels nostres clients

4,2 -
(12 opiniones)


Ver más opiniones

Abrir chat
Bienvenido a Federópticos Imatge ¿En qué podemos ayudarte?